Authentication with client certificate has failed.
A valid client certificate is required to establish this connection.

Došlo je do problema prilikom prijave s korisničkim certifikatom. Certifikat nije pronađen ili nije valjan.

Molimo Vas zatvorite sve internetske preglednike, isključite i ponovno uključite USB Key ili karticu i pokušajte se prijaviti. U slučaju da problem i dalje postoji ponovno pokrenite računalo. Za prijavu i rad u e-zaba poslovnom bankarstvu koristite se preglednicima: Google Chrome i Microsoft Edge na Windows OS-u, te Safari i Google Chrome na macOS-u. Za dodatne informacije ili potporu obratite nam se na broj telefona 0800 5678 ili +385 1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 20.30, subotom od 8.00 do 13.30 ili pošaljite pitanje na ezaba@unicreditgroup.zaba.hr.


There was a problem with the user certificate at logging in. Certificate not found or invalid.

Please close all internet browsers, turn off and on again the USB Key or card, and try to log in. If the problem persists, restart the computer. Use Google Chrome and Microsoft Edge on Windows OS and Safari and Google Chrome on macOS to log in and use e-zaba business banking. For more detailed information or assistance contact us at number 0800 5678 or +385 1 3789 100 on workdays from 8.00 AM to 8.30 PM, or Saturdays from 8.00 AM to 13.30 PM, or send your inquiries to ezaba@unicreditgroup.zaba.hr.